top of page
Ismaila karaktär.png

Mer om

Vad är XR?

XR är ett samlingsbegrepp för Virtual-, Augmented- och Mixed Reality. Inom Virtual Reality går användaren in i en omslutande virtuell värld genom att sätta på sig ett headset som ofta möjliggör interaktioner med virtuella karaktärer eller objekt. Augmented Reality handlar om att förhöja verkligheten genom att addera digitala element som visas genom en livebild via en mobil- eller glasögonkamera. Pokémon go är ett exempel där AR-tekniken används. Mixed Reality är en blandning mellan AR och VR där den verkliga världen och den digitala världen interageras. Mixed Reality ses ibland som en subgrupp till AR, men särskiljer sig då formatet har en större kapacitet för interaktivitet mellan fysiska och digitala element. Ett känt exempel är att kunna gå in på en bar och använda bardisken som en scrollande meny som visas på displayen på dina Mixed Reality-glasögon… någon gång i framtiden.

Vad är Virtual Production?

Virtual Production kombinerar fysiska och virtuella element med hjälp av både hårdvara och mjukvara för att möjliggöra ett arbetsflöde i realtid. Detta innebär bland annat att man kan justera ljusförhållanden, fotorealistiska 3D-miljöer, scenografi, färger eller andra visuella effekter under själva inspelningstillfället. På så vis kan man komma mycket närmare ett resultat som annars skulle behöva uppnås i postproduktionen. Detta eftersom förmågan att redigera miljöerna i realtid öppnar upp för nya höjder av kreativa möjligheter och idéer.

VP DiY_M.hammar.jpg

Foto: Martin Hammar

Vad är vår vision?

Vi tror att XR och Virtual Production kommer att vara (är!) viktiga för den digitala utvecklingen och för innovativa arbetssätt inom film och rörlig bild. Vi vill vara med och stötta det ekosystem som dessa nya format behöver och har därför börjat bygga en mötesplats där både icke-professionellt verksamma aktörer och professionellt verksamma aktörer/kreatörer kan lära sig mer om digitala verktyg. Detta handlar både om att hitta tekniska arbetsflöden men också, genom tillgängligheten att labba, möjliggöra kreativ innovation som kan bidra till en ökad förståelse - och upplevelse - för de nya formatens visuella och berättartekniska språk. Labbets funktion blir därför både att skapa en mötesplats för att experimentera, men också att dokumentera och tillgängliggöra den kunskap som införskaffas under labbets gång. Precis som filmen som tog flera decennier på sig innan den började närma sig sin nuvarande form behöver vi hitta nycklarna som kan låsa upp verktygslådorna till framtidens format. Detta behöver - och kan vi - göra tillsammans. Det är en angelägenhet som berör hela branschen, alla och envar!

bottom of page